Đề kiếm tra môn Toán - Đại số Tuần 3 Tháng 9/2019

25 câu 45 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Đạt Hữu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Vũ Ngọc Thu Trà

Vũ Ngọc Thu Trà

HẠNG

2

Số điểm 88%

Đạt Hữu

Đạt Hữu

HẠNG

1

Số điểm 100%

Băng Nhi

Băng Nhi

HẠNG

3

Số điểm 80%

 • 04

  Amip Trùng

  Số điểm: 80%

 • 05

  Sáumươingàynữa Mịsẽđổitên

  Số điểm: 80%

 • 06

  Phạm Thùy Linh

  Số điểm: 76%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan