Ôn tập HK1 khối 6 19-20

21 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Học sinh xem lại nội dung ôn tập bài 1, 2, 3 

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Võ Kim Ngân

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Son

Son

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:18

Son

Son

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:18

Huy Khanh

Huy Khanh

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:20

 • 04

  Minh Tam

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:20

 • 05

  Minh Tam

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:20

 • 06

  Son

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:20

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Hoangdao Truong

nó chơi chọn hết câu đó, tui thử rồi

Nguyễn Ragon

đm bạn lớp tao đó

Lê Hằng

Thằng Hoàng lớp 6a1 bị khùng

Nguyễn Gia Hoàng

mà sao các bạn gắt vậy

Nguyễn Gia Hoàng

mình đâu có hack

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan