ôn tập hk1 K9 19-20

47 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Học sinh xem lại nội dung bài 1,2,3,4,5,6

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Võ Kim Ngân

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Khôi Lữ

Khôi Lữ

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:50

Khôi Lữ

Khôi Lữ

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:49

Khôi Lữ

Khôi Lữ

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:52

 • 04

  Khôi Lữ

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:53

 • 05

  Khôi Lữ

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:55

 • 06

  Khôi Lữ

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:56

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Phạm Huy
Võ Trọng Phúc

trẻ trâu mang tên Phạm Huy

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan