Bài tập bài 3: Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet - K9

21 câu Không giới hạn

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Võ Kim Ngân

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thảo Nguyễn

Thảo Nguyễn

HẠNG

2

Số điểm 66.67%

Thảo Nguyễn

Thảo Nguyễn

HẠNG

1

Số điểm 71.43%

Thảo Nguyễn

Thảo Nguyễn

HẠNG

3

Số điểm 61.90%

 • 04

  Tôi's Tên's Tài's

  Số điểm: 42.86%

 • 05

  Thảo Nguyễn

  Số điểm: 23.81%

 • 06

  Trời Ơi Ngân Nè

  Số điểm: 19.05%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan