ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I

40 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

BAN TỔ CHỨC

HUỲNH ĐÌNH NHÂN

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Anh Khoa

Nguyễn Anh Khoa

HẠNG

2

Số điểm 92.50%

Vòng Thế Vinh

Vòng Thế Vinh

HẠNG

1

Số điểm 97.50%

12A4_23_Phạm Nguyễn Minh Phương

12A4_23_Phạm Nguyễn Minh Phương

HẠNG

3

Số điểm 90%

 • 04

  12A4 - 10 - Trần Phổ Khánh

  Số điểm: 90%

 • 05

  12A4-13-Trần Thiên Kim

  Số điểm: 87.50%

 • 06

  12A4-13-Trần Thiên Kim

  Số điểm: 87.50%

Bình luận

Ảnh đại diện của bạn