ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I

40 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

HUỲNH ĐÌNH NHÂN

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Anh Khoa-12A4

Nguyễn Anh Khoa-12A4

HẠNG

2

Số điểm 92.50%

Thời gian làm 00:07:56

Vòng Thế Vinh-12A4

Vòng Thế Vinh-12A4

HẠNG

1

Số điểm 97.50%

Thời gian làm 00:13:01

Phạm Nguyễn Minh Phương_12A4

Phạm Nguyễn Minh Phương_12A4

HẠNG

3

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:13:07

 • 04

  Trần Phổ Khánh - 12A4

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 00:20:00

 • 05

  Trần Thiên Kim - 12A4

  Số điểm: 87.50%

  Thời gian làm: 00:05:54

 • 06

  Trần Thiên Kim - 12A4

  Số điểm: 87.50%

  Thời gian làm: 00:08:12

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan