Lí tuần 4 tháng 10

20 câu 45 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Bảo

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Băng Nhi

Băng Nhi

HẠNG

2

Số điểm 50%

Thời gian làm 00:14:36

Băng Nhi

Băng Nhi

HẠNG

1

Số điểm 50%

Thời gian làm 00:02:01

Song Tử

Song Tử

HẠNG

3

Số điểm 45%

Thời gian làm 00:17:16

 • 04

  Nguyễn Long

  Số điểm: 25%

  Thời gian làm: 00:15:25

 • 05

  Hà Lê

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan