Lí tuần 4 tháng 10

20 câu 45 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Bảo

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Băng Nhi

Băng Nhi

HẠNG

2

Số điểm 50%

Băng Nhi

Băng Nhi

HẠNG

1

Số điểm 50%

Song Tử

Song Tử

HẠNG

3

Số điểm 45%

 • 04

  Nguyễn Long

  Số điểm: 25%

 • 05

  Hà Lê

  Số điểm: 0%

 • 06

  HÀ THỊ MỸ HÒA

  Số điểm: 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan