Product Test

46 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hùng Ngô

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Bích Thuận

Bích Thuận

HẠNG

2

Số điểm 62.50%

MINH PHƯƠNG

MINH PHƯƠNG

HẠNG

1

Số điểm 100%

Bích Thuận

Bích Thuận

HẠNG

3

Số điểm 37.50%

 • 04

  MINH PHƯƠNG

  Số điểm: 32.61%

 • 05

  Nguyễn Thị Diễm Phúc

  Số điểm: 23.91%

 • 06

  Kim Ngọc Linh

  Số điểm: 15.22%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM