Product Test

46 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hùng Ngô

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Bích Thuận

Bích Thuận

HẠNG

2

Số điểm 62.50%

Thời gian làm 00:02:44

MINH PHƯƠNG

MINH PHƯƠNG

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

Bích Thuận

Bích Thuận

HẠNG

3

Số điểm 37.50%

Thời gian làm 00:02:13

 • 04

  MINH PHƯƠNG

  Số điểm: 32.61%

  Thời gian làm: 00:07:11

 • 05

  Nguyen Trung Quan

  Số điểm: 2.17%

  Thời gian làm: 00:00:22

 • 06

  MINH PHƯƠNG

  Số điểm: 2.17%

  Thời gian làm: 00:04:15

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn