THỂ LỆ  Hội thi “Thanh niên Long Hải giỏi năm 2020”

THỂ LỆ Hội thi “Thanh niên Long Hải giỏi năm 2020”

35 27/04/2020

 1. THỂ LỆ 
  Hội thi “Thủ lĩnh thanh niên giỏi" năm 2020
  (Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 92- KH/ĐTN ngày 
  của Ban Thường vụ Đoàn cơ sở)
  ------
  I. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, THỜI GIAN TỔ CHỨC
  1. Tên gọi Hội thi: Thủ lĩnh thanh niên giỏi" năm 2020
  2. Đối tượng dự thi: Bí thư, Phó bí thư các chi đoàn thuộc thị trấn Long Hải.
  3. Thời gian tổ chức:Từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2020
  II. NỘI DUNG-HÌNH THỨC THI

             1. Vòng Loại

             - Thời gian: từ ngày 08/6 đến 15/6/2020.

             - Cách dự thi:

   + Thí sinh truy cập vào website của https://myaloha.vn/ để tham dự thi trong vòng loại (Từ 8h00 ngày 08/6/2020 đến 23h59 ngày 15/6/2020).

    + Mỗi thí sinh được dự thi 1lần/vòng.

          + Mỗi vòng thi, thí sinh trả lời 10 câu hỏi . Trả lời đúng mỗi câu hỏi được 10 điểm, trả lời sai không có điểm. Điểm số tối đa của thí sinh trong mỗi vòng thi là 100 điểm. Thí sinh có thể lựa chọn kết thúc bài thi bất kỳ lúc nào.

           + Thời gian sẽ được tính từ lúc thí sinh bắt đầu thi cho đến khi kết thúc vòng thi, tổng thời gian tối đa của mỗi vòng thi là 20 phút.

+ Kết thúc vòng thi, Ban Tổ chức sẽ công bố kết quả, chọn ra thí sinh đạt 50% số điểm trở lên tham gia vòng chung cuộc, có phần thưởng dành cho 02 thí sinh có điểm cao nhất với thời gian dự thi sm nhất tại vòng thi này.

  + Kết quả được thông báo trên trang fanpage Tuổi trẻ Long Hải (https://www.facebook.com/thanhnienlonghai/) vào ngày 18/6/2020.

2. Vòng chung cuộc

a. Phần 1: Thi tìm hiểu kiến thức

* Nội dung thi - Hình thức thi: thí sinh đạt 50% số điểm tại  vòng loại được đăng nhập dự thi trực tuyến tại vòng thi này.

- Thời gian: bắt đầu từ 22/6 đến 28/6/2020

- Cách dự thi

+ Thí sinh sẽ truy cập vào   https://myaloha.vn/ để dự thi trong vòng 01 tuần (Từ 8h00 ngày 21/6/2019 đến 23h59 ngày 28/6/2019).

+ Thí sinh trả lời 10 câu hỏi nội dung tại điểm a nội dung 1 phần II của thể lệ này, mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không có điểm. Điểm số tối đa của thí sinh trong vòng thi này 100 điểm. Thí sinh có thể lựa chọn kết thúc bài thi bất kỳ lúc nào.

+ Thời gian sẽ được tính từ lúc thí sinh bắt đầu thi cho đến khi kết thúc vòng thi, tổng thời gian tối đa của vòng thi là 20 phút.

+ Mỗi thí sinh được dự thi tối đa 1 lần/vòng.

+ Hết vòng thi, Ban Tổ chức chọn ra 50% thí sinh có số điểm cao nhất tham gia phần thi tiếp theo.

+ Kết quả được thông báo trên trang fanpage Tuổi trẻ Long Hải (https://www.facebook.com/thanhnienlonghai/)  vào ngày 03/7/2020.

b. Phần thi xây dựng ý tưởng

* Nội dung - Hình thức thi:

- Thời gian: bắt đầu từ ngày 03/7 đến ngày 17/7/2020.

- Cách dự thi

+ Thí sinh có thời gian 02 tuần để lập 01 kế hoạch tổ chức hoạt động cho đối tượng là đoàn viên, thanh niên hoặc thiếu nhi tại đơn vị.

+ Bài dự thi gửi về Đoàn thị trấn thông qua địa chỉ email: bchdoanlonghai@gmail.com (lưu ý: bài dự thi ghi rõ Bài dự thi Thủ lĩnh thanh niên giỏi năm 2020, họ tên thí sinh, chức vụ, đơn vị công tác) trước ngày 17/7/2020 để Ban tổ chức chấm điểm.

+ Hết phần thi, Ban Tổ chức sẽ công bố kết quả 10 bài thi có số điểm cao nhất tham gia phần thi tiếp theo.

 + Kết quả được thông báo trên fanpage Tuổi trẻ Long Hải (https://www.facebook.com/thanhnienlonghai/) vào ngày 22/7/2020

c. Phần thi kỹ năng tổ chức (vòng chung kết)

* Nội dung – Hình thức thi:

- Thời gian: bắt đầu từ 26/7 đến 02/9/2020.

- Cách dự thi:

+ Mỗi thí sinh được hỗ trợ một phần kinh phí để hiện thực hóa kế hoạch ở phần thi xây dựng ý tưởng.

+ Ban tổ chức sẽ thành lập Ban giám khảo hội thi tham dự hoạt động và chấm điểm trực tiếp theo khung điểm quy định của Hội thi.

+ Thời gian dự thi của phần thi này do Ban tổ chức quy định, được đăng tải trên trang fanpage Tui tr Long Hi (https://www.facebook.com/thanhnienlonghai/) vào ngày 22/7/2020.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

- 01 Giải nhất: Tiền thưởng và giấy khen.

- 01 Giải nhì: Tiền thưởng và giấy khen

- 01 Giải ba: Tiền thưởng và giấy khen

- 02 Giải khuyến khích: Tiền thưởng và giấy khen

-  02 Giải phụ: Tiền thưởng và giấy khen (dành cho 02 thí sinh có điểm cao nhất với thời gian dự thi sớm nhất tại vòng 01 và 02)

IV. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

-       Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký sử dụng một tài khoản duy nhất và cung cấp đúng và đầy đủ các thông tin bắt buộc.

-       Nghiêm cấm việc nhờ người khác thi hộ, sử dụng nhiều tài khoản dự thi, sử dụng thông tin của người khác để đăng ký dự thi, nếu bị phát hiện sẽ bị hủy kết quả thi.

-       Thí sinh có thể tham gia thi vào bất cứ thời gian nào trong khung giờ mà Ban tổ chức thông báo.

V. QUY ĐỊNH KHÁC

1. Thí sinh phải tuân thủ thể lệ Hội thi, tôn trọng quy định, sự điều hành của Ban Tổ chức và các quyết định của Ban giám khảo trong suốt quá trình dự thi. Mọi thắc mắc về kết quả Hội thi phải có văn bản gửi về Ban Tổ chức cuộc thi. Ban Tổ chức cuộc thi là cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong việc giải quyết mọi thắc mắc, khiếu nại.

2. Trong quá trình tổ chức Hội thi, nếu gặp những vấn đề phát sinh ngoài quy định của Thể lệ này, Ban Tổ chức sửa đổi, bổ sung nội dung cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Mọi thông tin chi tiết hoặc các thắc mắc về Hội thi, đề nghị liên hệ qua email: bchdoanlonghai@gmail.com.

        

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

GIÁO VIÊN

Snow

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

Bài viết liên quan