Kế hoạch tổ chức cuộc thi

Kế hoạch tổ chức cuộc thi

23/10/2020

TỈNH ĐOÀN - SỞ TƯ PHÁP

TỈNH AN GIANG

***

Số:  69  -KHPH/TĐTN-STP

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

An Giang, ngày 16 tháng 10 năm 2020

 KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến trên Internet tìm hiểu về Pháp luật năm 2020

---------------

 Thực hiện Chương trình phối hợp số 04-CTPH/TĐTN-STP ngày 30/01/2019 giữa Tỉnh Đoàn và Sở Tư pháp tỉnh An Giang;

Căn cứ Công văn số 885-CV/BDVTU ngày 07/10/2019 của Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang về việc “Phê duyệt các hoạt động đặc thù năm 2020”;

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2020; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Ban Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang tổ chức Cuộc thi trực tuyến trên mạng Internet tìm hiểu về Pháp luật năm 2020, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong cán bộ Đoàn, Đoàn viên, thanh thiếu niên thông qua hoạt động  xây dựng, hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện, lao động, công tác theo Hiến pháp và Pháp luật trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên; Cán bộ, công nhân, viên chức lao độngquần chúng nhân dân trong tỉnh. Đồng thời, phát huy vai trò trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng, phát huy những tiện ích của công nghệ thông tin, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giáo dục, tuyên truyền pháp luật. Từ đó vận dụng kiến thức vào thực tiễn lao động, công tác, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hiến kế cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.

- Cuộc thi phải được tổ chức một cách nghiêm túc, khoa học, thu hút đông đảo cán bộ Đoàn, Đoàn viên, thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân tham gia, trở thành hoạt động thiết thực của tuổi trẻ tỉnh nhà.

II. THỜI GIAN - ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Thời gian:

- Thời gian phát động và mở Cổng thi trực tuyến: Ngày 23/10/2020.

- Thời gian đóng Cổng thi trực tuyến: Ngày 06/11/2020.

- Thời gian tổng kết và trao thưởng: Ngày 09/11/2020.

2. Đối tượng:

- Cán bộ Đoàn, Đoàn viên, Hội viên, thanh thiếu nhi ở các cơ sở Đoàn, Hội trong tỉnh.

- Cán bộ, công nhân, viên chức lao động, học sinh, sinh viên, quần chúng nhân dân trong tỉnh.

II. NỘI DUNG - HÌNH THỨC THI

1. Nội dung: Cuộc thi trực tuyến trên Internet tìm hiểu về kiến thức Pháp luật cơ bản cho đoàn viên, thanh thiếu niên hiểu rõ các quy định của Pháp luật trong các lĩnh vực gắn với đời sống. Các văn bản Luật: Hiến pháp 2013; Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật phòng chống ma túy; Luật phòng, chống HIV/AIDS; Luật hôn nhân gia đình; Luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em; Luật bảo vệ môi trường; Luật giao thông đường bộ; Luật nghĩa vụ quân sự; Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;…

2. Hình thức:

Cuộc thi được diễn ra hàng tuần với hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên mạng Internet với các bước như sau:

- Thí sinh tham dự thi bằng hai cách: Truy cập vào Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đoàn An Giang (http://tinhdoanangiang.vn/) hoặc Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh An Giang (http://sotuphap.angiang.gov.vn) đăng nhập trực tiếp vào Chuyên trang: Thi trực tuyến “Tìm hiểu về pháp luật năm 2020”, để đăng ký thông tin và tham gia thi.

- Mỗi thí sinh dự thi phải khai báo đầy đủ thông tin bắt buộc theo yêu cầu. Hệ thống sẽ tự động đưa ra bộ đề có các câu hỏi trắc nghiệm sau khi thí sinh hoàn thành khai báo đầy đủ các thông tin bắt buộc.

- Trong thời gian nhất định do Ban Tổ chức quy định (kể từ khi bộ đề có các câu hỏi trắc nghiệm hiện ra), thí sinh phải chọn đáp án đúng nhất ở mỗi câu có sẵn 04 đáp án A, B, C, D mà Ban Tổ chức gợi ý. Khi thí sinh trả lời hết các câu hỏi của Ban Tổ chức đặt ra, nhấn nút “Hoàn thành” hệ thống phần mềm tự động tính giờ làm bài của thí sinh. Sau khi hết thời gian quy định, phần mềm tự động ngắt và thông báo kết quả. Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào ngày tham gia thi, thời gian làm bài của thí sinh, kết quả trả lời các câu trắc nghiệm để tính giải hàng tuần và giải tổng kết.

- Thí sinh có quyền đăng nhập tham gia dự thi nhiều lần trong tuần. Tuy nhiên, Ban Tổ chức chỉ tính kết quả lần thi cuối cùng của thí sinh.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Đầu tháng 10/2020: Xây dựng Kế hoạch phối hợp lên dự trù kinh phí tổ chức Cuộc thi; Xây dựng Bộ đề trắc nghiệm Cuộc thi; Mời Chuyên gia thẩm định Bộ đề; Thiết kế banner tuyên truyền và giao diện Cuộc thi.

- Tuần thứ hai của tháng 10/2020: Ký kết Kế hoạch phối hợp; Chuẩn bị tổ chức Lễ phát động Cuộc thi.

- Từ ngày 23/10 - 06/11/2020: Phát động và tổ chức Cuộc thi.

- Ngày 09/11/2020: Tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cho các cá nhân xuất sắc của Cuộc thi. (Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11)

IV. GIẢI THƯỞNG

- Căn cứ vào kết quả thi của các thí sinh, Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng (gồm: Bằng khen của Ban Tổ chức, Tiền thưởng) cho các thí sinh đạt với kết quả cao trả lời các câu hỏi trắc nghiệm đúng nhiều nhất, tham gia sớm nhất và thời gian trả lời trắc nghiệm nhanh nhất. Riêng thí sinh đạt giải Nhất sẽ được Ban Tổ chức đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

- Ban Tổ chức còn xét trao các giải phụ cho thí sinh tham gia dự thi nhỏ tuổi nhất và thí sinh lớn tuổi nhất tham gia Cuộc thi.

- Các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba của Cuộc thi sẽ được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xét điểm cộng vào kết quả thi đua cuối năm 2020 theo quy định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.   Tỉnh Đoàn:

- Xây dựng Kế hoạch phối hợp và tổ chức Cuộc thi trực tuyến trên mạng Internet tìm hiểu về Pháp luật năm 2020 trong toàn hệ thống Đoàn và Ngành Tư pháp tỉnh An Giang.

- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn phối hợp Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh xây dựng Thể lệ, Bộ câu hỏi trắc nghiệm của Cuộc thi; Tổng hợp kết quả thi và báo cáo kết quả cho Ban Tổ chức Cuộc thi; Phối hợp tổ chức Lễ phát động và tổng kết Cuộc thi; Lên dự trù kinh phí tổ chức Cuộc thi.

- Thiết kế banner và giao diện Cuộc thi; Phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh tổng hợp kết quả Cuộc thi vào lúc 11h00’, ngày 06/11/2020 để báo cáo Ban Tổ chức. Xây dựng báo cáo kết quả Cuộc thi.

- Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Tỉnh Đoàn thiết kế giao diện Cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử Tỉnh Đoàn. Liên kết với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

2. Sở Tư pháp tỉnh:

-  Xây dựng Bộ câu hỏi trắc nghiệm Cuộc thi và mời Chuyên gia thẩm định Bộ câu hỏi trắc nghiệm Cuộc thi (Dự kiến từ 100 đến 150 câu); Cung cấp tài liệu cho thí sinh tham khảo.

- Vận động các đơn vị tài trợ cho Cuộc thi (nếu có).

- Tờ trình UBND khen thưởng cho cá nhân xuất sắc đạt giải Nhất Cuộc thi.

- Phối hợp Tỉnh Đoàn tổ chức Lễ phát động và Lễ tổng kết.

 3. Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; Các Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố:

- Căn cứ Kế hoạch phối hợp của Tỉnh, chủ động triển khai đến các cơ sở thực hiện.

- Tăng cường tuyên truyền Cuộc thi trên các phương tiện thông tin, truyền thông... thuộc hệ thống thông tin, tuyên truyền của đơn vị.

- Đăng tải Thể lệ Cuộc thi trên hệ thống đặc san, bản tin tuổi trẻ, website, fanpage của Đoàn Thanh niên và Ngày Tư pháp. Riêng đối với các đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn và Sở Tư pháp tỉnh website thì đặt baner của Cuộc thi (có kèm đường link về Cuộc thi) tại các trang thông tin điện tử, website của Đoàn và Tư pháp đến khi kết thúc Cuộc thi.

- Phân công cán bộ thường xuyên theo dõi, kiểm tra số lượng và kết quả thi của đơn vị; Qua đó kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị tích cực tham gia dự thi.

Trên đây là Kế hoạch phối hợp tổ chức Cuộc thi trực tuyến trên mạng Internet tìm hiểu về Pháp luật năm 2020 giữa Tỉnh Đoàn An Giang và Sở Tư pháp tỉnh An Giang. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn đề nghị các đơn vị liên hệ với Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn (Điện thoại: 02963.852653) hoặc Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh An Giang (Điện thoại: 02963.953272)./.

TM. BAN GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

PHÓ GIÁM ĐỐC


[đã ký]


Trần Công Lập

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ

 

                                      [đã ký]

  

Võ Thị Thủy Tiên

 

BAN TỔ CHỨC

TỈNH ĐOÀN AN GIANG

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.