ĐỀ THI HT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT ĐỢT 1

50 câu 45 phút

Trạng thái:

HỘI THI "TUỔI TRẺ QUẬN 5 VỚI PHÁP LUẬT" NĂM 2019

ĐỢT 1


- Thời gian thi: Diễn ra từ 09g00 ngày 08/7/2019 đến hết ngày 31/8/2019.

- Nội dung thi: Tìm hiểu Luật trẻ em năm 2016; Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 gắn với Cuộc vận động “Người dân TP. Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; Nghị định số: 155/2016/ND-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

NAA

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyen Phu Vo

Nguyen Phu Vo

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:49

Nguyễn Ngọc Thúy - C016

Nguyễn Ngọc Thúy - C016

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:31

Minh Nguyễn Phú

Minh Nguyễn Phú

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:50

 • 04

  Thịnh Tăng Quốc

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:03:25

 • 05

  Ngũ Mạnh Cường

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:04:55

 • 06

  Kha Minh Bảo

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:05:18

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Kha Minh Bảo

100% khó quá :(((

Nguyễn Ngọc Anh

Chúng em sẽ cố gắng

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan