Thể lệ Hội thi

Thể lệ Hội thi

870 07/07/2019

KẾ HOẠCH

 Tổ chức Hội thi trực tuyến “Tuổi trẻ Quận 5 với pháp luật”

Năm 2019

 

Căn cứ Kế hoạch số 114-KH/TĐTN-BTG của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019, thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Quận 5 năm 2019, đồng thời nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi Quận 5, Ban Thường vụ Quận Đoàn 5 xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi trực tuyến “Tuổi trẻ Quận 5 với pháp luật” năm 2019, với những nội dung cụ thể như sau:

I/ MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phổ biến giáo dục pháp luật và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật.

- Cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao ý tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật, giảm thiểu vi phạm pháp luật.

- Góp phần thực hiện tốt công tác tiếp cận pháp luật, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Đoàn, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật gắn với việc mở rộng đối tượng tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

2. Yêu cầu

- Tất cả các cơ sở Đoàn triển khai, phát động đoàn viên, thanh niên tham gia đầy đủ 03 đợt thi trực tuyến.

- Nội dung thi thiết thực, phù hợp với trình độ hiểu biết pháp luật của đoàn viên, thanh niên.

- Phần mềm thi trực tuyến đảm bảo chất lượng, tiện ích, thiết thực, hiệu quả, dễ sử dụng.

 

II/ ĐỐI TƯỢNG - SỐ LƯỢNG DỰ THI:

1. Đối tượng: Đoàn viên, thanh thiếu niên đang sinh sống, học tập và công tác trên địa bàn Quận 5.

2. Số lượng dự thi mỗi đợt:

- Khu vực trường học: Đảm bảo ít nhất 80% đoàn viên, thanh niên/đơn vị và 100% Ban Chấp hành Đoàn trường/Chi đoàn trường/ Chi đoàn giáo viên tham gia dự thi.

- Khu vực ANQP - ĐBDC: Đảm bảo ít nhất 70% đoàn viên, thanh niên/đơn vị và 100% Ban Chấp hành Đoàn cơ sở/Chi đoàn cơ sở tham gia dự thi.

- Khu vực CNLĐ - NNN: Đảm bảo ít nhất 50% đoàn viên, thanh niên/đơn vị và 100% Ban Chấp hành Đoàn cơ sở/Chi đoàn cơ sở tham gia dự thi.

 

III/ NỘI DUNG THI: Các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; các hành vi bị cấm và chế tài xử lý; nội dung chính sách pháp luật trong các lĩnh vực. Nội dung thi thay đổi 02 tháng/lần, tìm hiểu nội dung các Luật:

- Luật trẻ em năm 2016; Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 gắn với Cuộc vận động “Người dân TP. Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.

- Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008); Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

- Luật An ninh mạng năm 2018; Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung).

 

IV/ HÌNH THỨC - THỂ LỆ - THỜI GIAN:

1. Cách thức đăng ký thi:

- Thí sinh đăng ký tham gia thi trực tuyến trên trang https://myaloha.vn/cuoc-thi/hoi-thi-truc-tuyen-tuoi-tre-quan-5-voi-phap-luat-nam-2019-177. Để được dự thi, thí sinh sẽ tạo tài khoản và hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn tại trang thi trực tuyến.

- Mỗi thí sinh chỉ được dùng một tài khoản email duy nhất để dự thi.

- Thông tin người dự thi đăng ký sẽ là căn cứ để Ban tổ chức Hội thi xét và trao giải. Ban Tổ chức Hội thi sẽ không công nhận kết quả đối với người dự thi khi có bất kỳ trường hợp thông tin đăng ký sai lệch với thực tế.

 

2. Hình thức thi, cách tính điểm:

- Hội thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên trang thi trực tuyến https://myaloha.vn/cuoc-thi/hoi-thi-truc-tuyen-tuoi-tre-quan-5-voi-phap-luat-nam-2019-177, hoặc quét mã QR code để tham gia dự thi.

- Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối mạng (máy tính bảng, điện thoại thông minh) theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn 50 câu hỏi trắc nghiệm.

- Thời gian một phần thi trực tuyến của một người dự thi kéo dài tối đa 45 phút.

- Mỗi thí sinh chỉ được làm bài thi 01 lần duy nhất. Mọi kết quả thi ở lần thứ hai trở đi được xem là không hợp lệ và không được tính điểm.

- Mỗi lần thi có 50 câu hỏi, bài thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đủ 50 câu hỏi. Mỗi câu hỏi trả lời đúng được 01 điểm.

- Người đạt giải là người trả lời chính xác nhiều câu hỏi trắc nghiệm nhất và thời gian trả lời câu hỏi ngắn nhất.

- Trường hợp nhiều người dự thi có câu trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm bằng nhau thì Ban tổ chức sẽ xem xét đến yếu tố thời gian dự thi, người nào có thời gian trả lời câu hỏi nhanh hơn thì đạt giải theo thứ tự từ cao đến hết.

- Việc chọn bài thi đạt giải do Ban tổ chức quyết định và quyết định của Ban tổ chức Hội thi là quyết định cuối cùng.

 

3. Thời gian thi:

ĐỢT THI

THỜI GIAN

NỘI DUNG THI

1

Ngày 08/7/2019 -  ngày 31/8/2019

Luật trẻ em năm 2016; Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 gắn với Cuộc vận động “Người dân TP. Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước”

2

Ngày 01/9/2019 - ngày 31/10/2019

Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008); Luật Giao thông đường bộ năm 2008

3

Ngày 01/11/2019 - ngày 15/12/2019

Luật An ninh mạng năm 2018; Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung)

 

- Ban tổ chức Hội thi sẽ ban hành Thông báo kết quả các thí sinh đạt thành tích cao nhất sau mỗi đợt thi.

- Tổng kết Hội thi và trao giải thưởng Hội thi:

+ Trao giải thưởng đợt 1 và đợt 2: Dự kiến tháng 11/2019 trong Ngày hội “Tuổi trẻ Quận 5 với pháp luật” năm 2019.

+ Trao giải thưởng đợt 3 và Tổng kết Hội thi: Dự kiến cuối tháng 12/2019 trong Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Quận 5 năm 2019.

 

V/ GIẢI THƯỞNG:

1. Mỗi đợt thi: Dành cho 03 cá nhân xuất sắc nhất, mỗi giải gồm Giấy khen của Ban Thường vụ Quận Đoàn 5 và kinh phí:

- 01 gii Nht: tr giá gii thưởng 500.000 đồng/giải

- 01 gii Nhì: tr giá gii thưởng 300.000 đồng/giải

- 01 gii Ba: tr giá gii thưởng 200.000 đồng/giải

 

2. Kết quả chung cuộc:

2.1. Giải thưởng tập thể (Căn cứ kết quả của cả 03 đợt thi): Dành cho 03 tập thể có số lượng đoàn viên, thanh niên tham gia Hội thi nhiều nhất: mỗi giải trị giá 2.000.000đ kèm theo Giấy khen của Ban Thường vụ Quận Đoàn 5.

2.2. Giải thưởng cá nhân: Dành cho 10 cá nhân xuất sắc nhất (Căn cứ tổng điểm của 03 đợt thi), mỗi giải gồm Giấy khen của Ban Thường vụ Quận Đoàn 5 và kinh phí:

- 01 gii Nht: tr giá gii thưởng 1.000.000 đồng/giải

- 01 gii Nhì: tr giá gii thưởng 700.000 đồng/giải

- 01 gii Ba: tr giá gii thưởng 500.000 đồng/giải

- 07 gii Khuyến khích: tr giá gii thưởng 200.000 đồng/giải 


VI/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Quận Đoàn 5:

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi, dự trù kinh phí tổ chức hội thi và biên soạn câu hỏi thi, đáp án phục vụ Hội thi.

- Triển khai Kế hoạch, hướng dẫn đăng ký tham gia Hội thi đến các cơ sở Đoàn trên địa bàn.

- Đăng tải đường dẫn tham gia Hội thi trực tuyến “Tuổi trẻ Quận 5 với pháp luật” năm 2019 trên trang thông mạng xã hội (Facebook: Quận Đoàn Năm; Fanpage: Tuổi trẻ Quận 5).

- Tổng kết và trao giải thưởng Hội thi.

2. Các cơ sở Đoàn:

- Triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo tinh thần Kế hoạch Hội thi.

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các cơ sở Đoàn trực thuộc, phát động đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn tích cực tham gia Hội thi.

 

VII/ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Từ ngày 24/6 - 27/6/2019: Xây dựng Kế hoạch.

- Ngày 28/6/2019: Ban hành Kế hoạch, triển khai cho các cơ sở Đoàn.

- Từ ngày 08/7/2019 đến 15/12/2019: Diễn ra Hội thi.

- Tháng 12/2019: Tổng kết Hội thi.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

GIÁO VIÊN

NAA

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.