READING LEVEL A & A2 - PRACTICE 5

10 câu 12 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thị Yến Linh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ngoc Nguyen

Ngoc Nguyen

HẠNG

2

Số điểm 0%

Thời gian làm 00:00:00

Hoài Thương CNC

Hoài Thương CNC

HẠNG

1

Số điểm 0%

Thời gian làm 00:00:00

Nguyễn Thị Yến Linh

Nguyễn Thị Yến Linh

HẠNG

3

Số điểm 0%

Thời gian làm 00:00:18

 • 04

  Phạm Tiến Đạt

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:18

 • 05

  Đào Duy Khương

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:22

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan