READING LEVEL A & A2 - PRACTICE 4

10 câu 12 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thị Yến Linh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Viễn Kim

Viễn Kim

HẠNG

2

Số điểm 0%

Thời gian làm 00:00:00

Trần Thị Kim Ngọc

Trần Thị Kim Ngọc

HẠNG

1

Số điểm 30%

Thời gian làm 00:01:09

tín cao xuân

tín cao xuân

HẠNG

3

Số điểm 0%

Thời gian làm 00:00:00

  • 04

    yến nhi pham

    Số điểm: 0%

    Thời gian làm: 00:00:10

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan