READING LEVEL A & A2 - PRACTICE 3

5 câu 6 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thị Yến Linh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Gia Huy Đao

Gia Huy Đao

HẠNG

2

Số điểm 40%

Thời gian làm 00:00:16

Nguyễn Thị Yến Linh

Nguyễn Thị Yến Linh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:07

Lê Thị Thục Quỳnh

Lê Thị Thục Quỳnh

HẠNG

3

Số điểm 0%

Thời gian làm 00:00:00

 • 04

  Tiên

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 05

  Nguyễn Hương

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 06

  Thảo Lê

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan