READING LEVEL A & A2 - PRACTICE 2

10 câu 12 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thị Yến Linh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thị Yến Linh

Nguyễn Thị Yến Linh

HẠNG

2

Số điểm 30%

Thời gian làm 00:00:35

Nguyễn Thanh Vy

Nguyễn Thanh Vy

HẠNG

1

Số điểm 50%

Thời gian làm 00:10:46

Long Nguyễn

Long Nguyễn

HẠNG

3

Số điểm 0%

Thời gian làm 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan