READING LEVEL A & A2 - PRACTICE 1

5 câu 6 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thị Yến Linh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Thị Hồng Thu

Lê Thị Hồng Thu

HẠNG

2

Số điểm 0%

Thời gian làm 00:00:00

Võ Thị Thanh Thanh

Võ Thị Thanh Thanh

HẠNG

1

Số điểm 0%

Thời gian làm 00:00:00

Lê Thị Thục Quỳnh

Lê Thị Thục Quỳnh

HẠNG

3

Số điểm 0%

Thời gian làm 00:00:11

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan