B1-VSTEP READING PRACTICE 2

10 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thị Yến Linh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trần Thị Kim Ngọc

Trần Thị Kim Ngọc

HẠNG

2

Số điểm 0%

Thời gian làm 00:00:34

Vy thanh

Vy thanh

HẠNG

1

Số điểm 20%

Thời gian làm 00:04:31

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan