B1-VSTEP READING PRACTICE 1

10 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thị Yến Linh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Bảo Trúc

Bảo Trúc

HẠNG

2

Số điểm 40%

Tài Anh

Tài Anh

HẠNG

1

Số điểm 60%

Thu Trang

Thu Trang

HẠNG

3

Số điểm 40%

 • 04

  Nguyễn Thị Yến Linh

  Số điểm: 30%

 • 05

  Mai Đình

  Số điểm: 30%

 • 06

  Nguyễn Minh Thư

  Số điểm: 10%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan