B1-VSTEP READING PRACTICE 1

10 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thị Yến Linh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thị Yến Linh

Nguyễn Thị Yến Linh

HẠNG

2

Số điểm 30%

Thời gian làm 00:00:52

Jane Kang

Jane Kang

HẠNG

1

Số điểm 40%

Thời gian làm 00:07:36

Lily Truc Nguyen

Lily Truc Nguyen

HẠNG

3

Số điểm 0%

Thời gian làm 00:00:00

  • 04

    Ngọc Khang Phạm

    Số điểm: 0%

    Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan