TTV - YOGA CHO CỘNG ĐỒNG

31 câu 15 phút

Trạng thái:

Kiểm tra kiến thức sản phẩm Yoga dành cho nội bộ nhân viên TTV

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Yoga Trái tim vàng Bình Dương

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Phùng Ngọc Ánh

Phùng Ngọc Ánh

HẠNG

2

Số điểm 96.77%

Mùi

Mùi

HẠNG

1

Số điểm 100%

Phùng Ngọc Ánh

Phùng Ngọc Ánh

HẠNG

3

Số điểm 96.67%

 • 04

  Ngọc Ánh

  Số điểm: 93.33%

 • 05

  Đỗ Kiều Nhi

  Số điểm: 90.32%

 • 06

  Ngọc Ánh

  Số điểm: 90%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn