TTV - XỬ LÝ TÌNH HUỐNG CHO NHÂN VIÊN

25 câu 20 phút

Trạng thái:

Bài test kiểm tra một số tình huống

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Yoga Trái tim vàng Bình Dương

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Đỗ Kiều Nhi

Đỗ Kiều Nhi

HẠNG

2

Số điểm 100%

Mùi

Mùi

HẠNG

1

Số điểm 100%

Ngọc Ánh

Ngọc Ánh

HẠNG

3

Số điểm 96%

 • 04

  Tô Quảng Mai

  Số điểm: 96%

 • 05

  Phùng Ngọc Ánh

  Số điểm: 92%

 • 06

  Ngọc Ánh

  Số điểm: 92%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn