TTV - SẢN PHẨM TẠI TTV BÌNH DƯƠNG

23 câu 15 phút

Trạng thái:

Kiến thức về sản phẩm các khóa đào tạo HLV Yoga

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Yoga Trái tim vàng Bình Dương

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Phùng Ngọc Ánh

Phùng Ngọc Ánh

HẠNG

2

Số điểm 95.65%

Mùi

Mùi

HẠNG

1

Số điểm 100%

Phùng Ngọc Ánh

Phùng Ngọc Ánh

HẠNG

3

Số điểm 86.96%

 • 04

  Ngọc Ánh

  Số điểm: 86.96%

 • 05

  Thị Thúy Diễm Trần

  Số điểm: 82.61%

 • 06

  Tô Quảng Mai

  Số điểm: 73.91%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn