KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NHÂN SỰ GHS GROUP

31 câu 20 phút

Trạng thái:

Bài kiểm tra đánh giá chất lượng nhân sự về Nội quy, Quy trình làm việc  trong nhân viên Tập đoàn GHs

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Yoga Trái tim vàng Bình Dương

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Mùi

Mùi

HẠNG

2

Số điểm 83.87%

Mùi

Mùi

HẠNG

1

Số điểm 87.10%

Phùng Ngọc Ánh

Phùng Ngọc Ánh

HẠNG

3

Số điểm 80.65%

 • 04

  Mùi

  Số điểm: 80.65%

 • 05

  Phùng Ngọc Ánh

  Số điểm: 80.65%

 • 06

  Đỗ Kiều Nhi

  Số điểm: 77.42%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan