BÀI KIỂM TRA BITRIX GHS GROUP

28 câu 20 phút

Trạng thái:

Bải kiểm tra phần mềm bitrix dành cho Nhân viên GHS GROUP

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Yoga Trái tim vàng Bình Dương

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tô Quảng Mai

Tô Quảng Mai

HẠNG

2

Số điểm 85.71%

Nguyễn Đình Khương

Nguyễn Đình Khương

HẠNG

1

Số điểm 89.74%

Thị Thúy Diễm Trần

Thị Thúy Diễm Trần

HẠNG

3

Số điểm 64.29%

 • 04

  Đàm Quốc Triệu

  Số điểm: 46.43%

 • 05

  Nguyễn Tú

  Số điểm: 32.14%

 • 06

  Huỳnh Quang Thịnh

  Số điểm: 30%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan