BÀI KIỂM TRA BITRIX GHS GROUP

28 câu 20 phút

Trạng thái:

Bải kiểm tra phần mềm bitrix dành cho Nhân viên GHS GROUP

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Yoga Trái tim vàng Bình Dương

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tô Quảng Mai

Tô Quảng Mai

HẠNG

2

Số điểm 85.71%

Thời gian làm 00:09:40

Nguyễn Đình Khương

Nguyễn Đình Khương

HẠNG

1

Số điểm 89.74%

Thời gian làm 00:10:00

Thị Thúy Diễm Trần

Thị Thúy Diễm Trần

HẠNG

3

Số điểm 64.29%

Thời gian làm 00:07:33

 • 04

  Nguyễn Tú

  Số điểm: 32.14%

  Thời gian làm: 00:02:55

 • 05

  Huỳnh Quang Thịnh

  Số điểm: 30%

  Thời gian làm: 00:02:25

 • 06

  Phan Thanh Tùng

  Số điểm: 2.56%

  Thời gian làm: 00:00:16

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM