Thể lệ Hội thi trực tuyến

Thể lệ Hội thi trực tuyến

288 06/09/2019

THỂ LỆ HỘI THI TRỰC TUYẾN

Chủ đề “Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh – Hành động của tuổi trẻ”

1. Đăng ký dự thi:

Để tham gia cuộc thi, hệ thống yêu cầu thí sinh đăng ký tài khoản (Cách thức đăng kí ở mục 2).

Mỗi thí sinh được tham gia 1 lần trong tuần với một tài khoản. Trong trường hợp bất kỳ thông tin nào của thí sinh đã được đăng ký trong hệ thống bị sai lệch so với thực tế hoặc không có thông tin liên hệ, Ban Tổ chức sẽ không công nhận kết quả của thí sinh đó.

2. Cách thức đăng kí tài khoản dự thi

  Xem clip trên Fanpage Quận Đoàn Bình Tân

3. Cách thức dự thi:     

 - Like Fanpage Quận Đoàn Bình Tân (đường link)

 - Xem clip "Di chúc của Chủ tịch Hồ Chủ Minh" và bình luận dưới clip "Tôi tham gia" + Tag 5 người bạn cùng tham gia.

 - Nhấp vào link thi trực tuyến (đường link) trên Fanpage hoặc Scan mã QRCode.

Thí sinh tham gia trả lời 20 câu hỏi, thời gian tối đa để làm bài thi là 10 phút. Hệ thống sẽ tự động ghi nhận và cập nhật kết quả trên Bảng xếp hạng.

Cách tính Bảng xếp hạng:

- Thí sinh có số câu trả lời đúng nhiều nhất và nhanh nhất sẽ đứng đầu Bảng xếp hạng.

- Trường hợp số câu đúng trùng nhau, thời gian trùng nhau, Ban Tổ chức căn cứ thời điểm tham gia cuộc thi.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức chọn ra 05 thí sinh có thứ hạng cao trong Bảng xếp hạng để trao thưởng hàng tuần.

Mỗi tài khoản chỉ được dự thi 01 lần trong tuần.

Câu hỏi được chọn lựa ngẫu nhiên trên hệ thống.

Kết quả sẽ được đăng lên Fanpage Quận Đoàn Bình Tân hàng tuần.

Thời gian:

- Đợt 1: 08h00 ngày 16/9/2019 đến 17h00 ngày 21/9/2019.

- Đợt 2: 08h00 ngày 23/9/2019 đến 17h00 ngày 28/9/2019.

- Đợt 3: 08h00 ngày 30/9/2019 đến 17h00 ngày 5/10/2019.

4. Cơ cấu giải thưởng:

Ban Tổ chức sẽ trao 05 giải cho 05 thí sinh thực hiện đúng thể lệ mục 3, có điểm số cao nhất trong tuần và kết quả dự đoán gần đúng với số người tham gia. Tùy vào số lượng thí sinh tham gia hội thi Ban Tổ chức sẽ cân đối số giải cho phù hợp theo từng tuần.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn