Liên hệ

Liên hệ

763 09/09/2019

Chi tiết liên hệ: Fanpage Quận Đoàn Bình Tân hoặc Gmail: binhtan.quandoan@gmail.com

Trưởng Ban Tổ chức: Đ/c Đinh Thị Hồng Hạnh 

Trưởng Ban Tuyên giáo Quận Đoàn: Đ/c Ngô Thanh Trang 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn