THỂ LỆ HỘI THI

THỂ LỆ HỘI THI

09/07/2020 Báo cáo

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, người lao động và Nhân dân đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn quận. 

II. NỘI DUNG THI

- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội;

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

- Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015.

III. HÌNH THỨC THI

1. Cách thức đăng ký dự thi

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của quận Gò Vấp. Người tham gia dự thi trả lời các câu trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối internet.

Để được dự thi, thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn tại website. Thông tin người dự thi đăng ký là căn cứ để Ban Tổ chức hội thi xét và trao giải, không công nhận kết quả đối với người dự thi có bất kỳ trường thông tin đăng ký nào sai thực tế.

2. Cách thức thi, cách tính điểm:

2.1 Cách thức thi:

Một người dự thi tối đa 03 lần/Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân; mỗi đợt thi, thí sinh trả lời 19 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số lượng người tham gia trả lời đúng các câu hỏi theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế trong thời gian tối đa 20 phút/lần thi. Bài thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đủ 20 câu hỏi.

2.2 Cách tính điểm:

Người đạt giải là người trả lời đúng nhiều câu hỏi trắc nghiệm nhất và dự đoán số lượng người tham gia trả lời đúng các câu hỏi đúng nhất.   

IV. THỜI GIAN THI
Dự kiến tổ chức trong 30 ngày, bắt đầu từ 0h00 ngày 16/4/2021 và đến 24h00 ngày 15/5/2021.
V. GIẢI THƯỞNG
Giải thưởng được tính điểm từ cao đến thấp với thí sinh có nhiều câu trả lời đúng nhất (mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm), thời gian hoàn thành bài thi ngắn nhất và câu trả lời dự đoán số lượng người tham gia trả lời đúng các câu hỏi đúng nhất. Cơ cấu giải thưởng hội thi bao gồm:
- Đối với tập thể: 02 giải phong trào dành cho cơ quan, đơn vị có số lượng thí sinh tham gia hội thi và trả lời đúng nhiều nhất: 500.000 đồng/giải.
- Đối với cá nhân:
+ 01 giải nhất: 2.000.000 đồng/giải.
+ 01 giải nhì: 1.500.000 đồng/giải.
+ 01 giải ba: 1.000.000 đồng/giải.
+ 05 giải khuyến khích: 500.000 đồng/giải.
VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ
- Phòng Tư pháp quận Gò Vấp, 332 Quang Trung, Phường 10, quận Gò Vấp, điện thoại: 028.39966740.
- Quận Đoàn: 25 Đường số 9, Phường 16, quận Gò Vấp, điện thoại: 028.3996.3819.
VII. KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
Các thí sinh có quyền khiếu nại về số điểm của Ban Giám khảo. Việc khiếu nại do Ban Tổ chức Hội thi xem xét, giải quyết./. 
BAN TỔ CHỨC

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

Bài viết liên quan