Đợt 3 - Hội thi “Tự hào trang sử Đội – Vững bước tiến lên Đoàn”

1 câu Không giới hạn

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Huyện đoàn Bình Chánh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Pham Lang

Pham Lang

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

Tuyết Ngân

Tuyết Ngân

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

Đan Khanh

Đan Khanh

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

 • 04

  Trunghieu Nguyen

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:01

 • 05

  Trunghieu Nguyen

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:01

 • 06

  Trunghieu Nguyen

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:01

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM