Thể lệ Cuộc thi

Thể lệ Cuộc thi

22/02/2021

THỂ LỆ

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội

và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp”

(Kèm theo Kế hoạch số     -KH/ĐTN ngày   /02/2021 của Ban Thường vụ Huyện đoàn)

 

Căn cứ Kế hoạch số:     -KH/ĐTN ngày    /02/2021 về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp”. Để các đơn vị nắm rõ cách thức tham gia cuộc thi. Ban Thường vụ Huyện đoàn ban hành Thể lệ cuộc thi với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/3/2021 đến ngày 15/5/2021 (09 tuần).

2. Đối tượng tham gia: Cán bộ Đoàn – Hội – Đội, công chức, viên chức, đoàn viên và thanh thiếu niên đang sinh sống, làm việc trên địa bàn huyện. Độ tuổi từ 16 – 35 tuổi.

3. Nội dung cuộc thi: Tìm hiểu các kiến thức liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

4. Hình thức tham gia: Thi trực tuyến thông qua trang Facebook của Huyện đoàn: Tuổi trẻ huyện Tân Biên. Mỗi tuần Ban tổ chức sẽ đưa ra câu hỏi dự thi vào lúc 09h00 thứ Hai hàng tuần, kết thúc trả lời câu hỏi vào lúc 23h00 cùng ngày.

- Cách thức trả lời:

+ Bước 1: Thí sinh đã có tài khoản cá nhân hoặc đơn vị trên Facebook, công khai “Thích” hoặc “Theo dõi” trang Facebook của Huyện đoàn “Tuổi trẻ huyện Tân Biên”

+ Bước 2: Tham gia trả lời câu hỏi bằng cách “bình luận” công khai trực tiếp đáp án được cho là đúng nhất bên dưới bài viết. Mỗi thí sinh được tham gia trả lời 01 lần/01 câu hỏi/01 tuần thi, không được chỉnh sửa lại nội dung. theo cú pháp: “Đáp án – Con số may mắn – Gắn thẻ 03 người bạn” (Ví dụ: “A – 229 – Nguyễn Thanh Trúc, Vu Hoang, Thắm Nguyễn”. Ban Tổ chức sẽ sử dụng vòng quay Random (từ 01 đến 999) để tìm con số may mắn.

+ Bước 3: Chia sẻ câu hỏi theo tuần lên trang cá nhân hoặc đơn vị mình.

- Đáp án đúng nhất là đáp án chính xác theo câu hỏi của Ban Tổ chức, cú pháp hợp lệ và có con số may mắn đúng nhất (hoặc gần đúng nhất) với số vòng quay Random. Trường hợp có đáp án đúng giống nhau và sai số con số may mắn như nhau Ban tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian trả lời nhanh hơn để trao giải.

- Đáp án và danh sách thí sinh nhận thưởng sẽ được công bố sau khi kết thúc cuộc thi mỗi tuần.  

5. Cơ cấu giải thưởng: Mỗi tuần sẽ có 01 giải thưởng dành cho 01 thí sính có đáp án đúng nhất, bao gồm: 01 bình nước có in logo cuộc thi và 01 card điện thoại mệnh giá 50.000đ.

6. Lưu ý:

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký sử dụng một tài khoản.

- Phần trả lời hợp lệ yêu cầu có đáp án đúng nhất đảm bảo cú pháp và đảm bảo các bước theo quy định của Ban tổ chức.

- Thí sinh có thể tham gia thi bất cứ thời gian nào trong khung thời gian mà Ban tổ chức quy định.

- Tùy điều kiện thực tế và chất lượng hội thi, Ban Tổ chức có sự thay đôi cơ cấu giải thưởng cho phù hợp.

BAN TỔ CHỨC