Đại cương về tin học - Máy tính

2 câu Không giới hạn

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyen Kim Anh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyen Kim Anh

Nguyen Kim Anh

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thảo Linh

Thảo Linh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thảo Linh

Thảo Linh

HẠNG

3

Số điểm 50%

 • 04

  Thảo Linh

  Số điểm: 50%

 • 05

  Thảo Linh

  Số điểm: 50%

 • 06

  Nguyễn thị anh diễm

  Số điểm: 50%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn