KẾ HOẠCH Chương trình ngày Hội TTN và hành trình về địa chỉ đỏ

KẾ HOẠCH Chương trình ngày Hội TTN và hành trình về địa chỉ đỏ

734 14/08/2019

            BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN

          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TAM VINH-TAM THÀNH-PHÚ THỊNH

***

             Tam Vinh, ngày   tháng 8 năm 2019

Số: 01-KHLT/ĐTN

 

 

KẾ HOẠCH

Chương trình ngày Hội TTN và hành trình về địa chỉ đỏ năm 2019

­­­­------------

Căn cứ Nghị quyết công tác Đoàn, phong trào TTN năm 2019;

Thực hiện theo Kế hoạch 85 -KH/HĐTN, ngày 24/5/2019 của Ban Thường vụ Huyện đoàn về việc tổ chức các hoạt động thi đua cụm năm 2019;

Ban Thường vụ Đoàn xã, thị trấn thuộc cụm thi đua số 2 xây dựng Kế hoạch tổ chức chương trình ngày hội TTN và hành trình về địa chỉ đỏ cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2019).

- Tạo điều kiện cho đoàn viên - thanh niên, học sinh rèn luyện kỹ năng hòa nhập với tập thể. Giúp đoàn viên- thanh niên, học sinh nâng cao hiểu biết về lịch sử dân tộc Việt Nam, tìm hiểu về những chiến tích chiến tranh và sự hy sinh của Cha ông trong cuộc đấu tranh chống các thế lực xâm lược.

- Là dịp để các bộ Đoàn, ĐVTN trên địa bàn 3 đơn vị gồm xã Tam Vinh, xã Tam Thành, TT Phú gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động phong trào thanh niên.

- Hoạt động phải tổ chức nghiêm túc, hiêu quả và chất lượng.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Từ 6h00’ đến 17h00’ ngày 20/8/2019.

2. Địa điểm: Tập trung và xuất phát: Đoàn viên thanh niên thuộc đơn vị nào thì tập trung tại đơn vị đó ( UBND xã Tam Thành, Tam Vinh, Phú Thịnh).

3. Thành phần tham dự: ĐVTN thuộc đoàn xã Tam Vinh, Tam Thành và Phú Thịnh.

4. Số lượng: 60 Đoàn viên, TTN.

- ĐVTN xã Tam Vinh: 20

- ĐVTN thị trấn Phú Thịnh: 20

- ĐVTN xã tam Thành: 20

III. NỘI DUNG

1. Đón ĐVTN và TTN

-        6h00’: xuất phát và đón ĐVTN tại Tam Thành

-        6h30’: Đón ĐVTN tại UBND xã Tam Vinh.

-        6h45: Đón ĐVTN thị trấn Phú Thịnh.

2. Tổ chức kết nạp ĐTN:

- 6h45: Đến khu kháng chiến Hạ Lào, tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới.

- 8h00’: Chụp hình lưu niệm tại bia di tích ao lầy.

3. Thăm di tích địa đạo Kỳ Anh.

- 8h40: Khám phá địa đạo Kỳ Anh và nghe các lão thành cách mạng kể về lịch sử đấu tranh giữ nước của nhân dân Kỳ Anh.

4. Thi trực tuyến

- 10h00’ thi trực tuyến tìm hiểu về địa đạo Kỳ Anh, Tượng đài mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ, khu kháng chiến Hạ Lào và các địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- 10h30: Tổng kết trao thưởng phần thi trực tuyến.

5. Nghĩ trưa

- 11h30: về nghĩ ngơi và tổ chức sinh hoạt tại biển Tam Thanh.

6. Tổ chức Teambuilding bãi biển

- 14h15’: Tổ chức thi Teambuilding bãi biển tại biển Tam Thanh gồm các trò chơi như sau:

+ Dẫn nước về nguồn.

+ Nhảy bao bố tiếp sức.

+ Đua thuyền trên cạn.

+ Đồng lòng tát biển đông

+ Dẫm bóng

7. Tổng kết phát thưởng: 16h30’

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn xã Tam Vinh

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức họp cụm và phân công nhiệm vụ.

- Liên hệ thuê xe và làm hợp đồng thuê xe.

- Đảm bảo lực lượng do đơn vị mình phụ trách.

- Phụ trách phần thi trực tuyến.

2. Đoàn thị trấn Phú thịnh

- Chuẩn bị các nội dung cho buổi lễ kết nạp đoàn viên mới.

- Chuẩn bị phông trang trí, huy hiệu đoàn, cờ giải,...

- Phân công đồng chí Phương PBTCĐ phụ trách 5 trò chơi Teambuilding bãi biển.

- Đảm bảo lực lượng do đơn vị mình phụ trách.

 

2. Đối với Đoàn xã Tam Thành

-  Liên hệ tham quan khu địa đạo Kỳ Anh theo thời gian và các nội dung như trong kế hoạch.

- Chuẩn bị quà phần thi trực tuyến.

- Đảm bảo lực lượng do đơn vị mình phụ trách.

V. Kinh phí:

1. Thuê xe: 1.600.000 đồng

2. Giải thưởng các nội dung thi: 600.000 đồng

3. Cờ giải: 210.000 đồng

4. Phông trang trí: 200.000 đồng

5. Tiền ăn: Mỗi ĐVTN tham dự đóng 100.000 đồng tiền ăn tại biển Tam Thanh. 60 x 100.000 đồng = 6.000.000 đồng.

- Tổng kinh phí: 1+2+3+4+5 = 8.610.000 đồng

(Tám triệu sáu trăm mười ngàn đồng y)

Trên đây là kế hoạch tham gia Chương trình ngày Hội TTN và hành trình về địa chỉ đỏ năm 2019, đề nghị các thành viên liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:           

- TTTV huyện đoàn (b/c)

- Đoàn xã Tam Vinh, Phú Thịnh, Tam Thành;

- Lưu VP.

 

 

TM. BCH ĐOÀN XÃ

TAM VINH

TM. BCH ĐOÀN XÃ TAM THÀNH

TM. BCH ĐOÀN TT

PHÚ THỊNH

BÍ THƯ

 

 

 

Dương Văn Long

 

BÍ THƯ

 

 

 

Đinh Viết Vĩnh

BÍ THƯ

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hằng

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

GIÁO VIÊN

NHÍP PHONG

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.