TEST NĂNG LỰC ĐẦU VÀO VÀ KỸ NĂNG XỬ LÝ TÌNH HUỐNG (ĐP-GHTK)

13 câu 45 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Trần Thùy Trang

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trần Thùy Trang

Trần Thùy Trang

HẠNG

2

Số điểm 92.31%

Trần Thùy Trang

Trần Thùy Trang

HẠNG

1

Số điểm 100%

Mun

Mun

HẠNG

3

Số điểm 38.46%

 • 04

  Công Tú

  Số điểm: 30.77%

 • 05

  Trần Thùy Trang

  Số điểm: 7.69%

 • 06

  Trần Thùy Trang

  Số điểm: 7.69%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan