BÀI THI TRẮC NGIỆM THI TAY NGHỀ

5 câu 20 phút

Trạng thái:

-Góp phần nâng cao chất lượng học tập, thực hành và giảng dạy trong nhà trường, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thành phố.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Cẩm Hồng Nguyễn

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Hải

Lê Hải

HẠNG

2

Số điểm 60%

Cẩm Hồng Nguyễn

Cẩm Hồng Nguyễn

HẠNG

1

Số điểm 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan