Trắc nghiệm về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

19 câu 15 phút

Trạng thái:

Tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Huyện đoàn Phú Quý

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

tai tan

tai tan

HẠNG

2

Số điểm 63.16%

Lê Quang Tiến

Lê Quang Tiến

HẠNG

1

Số điểm 63.16%

nguyễn Thị Vân Ly

nguyễn Thị Vân Ly

HẠNG

3

Số điểm 52.63%

 • 04

  Cao Phong

  Số điểm: 52.63%

 • 05

  Đỗ Ngọc Quân

  Số điểm: 47.37%

 • 06

  Tinh

  Số điểm: 47.37%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn