Trắc nghiệm Nghề Nhiếp ảnh 02

40 câu 15 phút

Trạng thái:

Các em cố gắng làm bài không xem đáp án , xem khả năng thực hiện được bao nhiêu câu >


THAM GIA

GIÁO VIÊN

Đạt Ka

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tường Vy

Tường Vy

HẠNG

2

Số điểm 100%

Maii Thyy

Maii Thyy

HẠNG

1

Số điểm 100%

Ngoc N

Ngoc N

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Phuong Anh

  Số điểm: 100%

 • 05

  Minh Như

  Số điểm: 100%

 • 06

  Phương Lý

  Số điểm: 97.50%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan