Trắc nghiệm Nghề Nhiếp ảnh 02

40 câu 15 phút

Trạng thái:

Các em cố gắng làm bài không xem đáp án , xem khả năng thực hiện được bao nhiêu câu >


THAM GIA

GIÁO VIÊN

Đạt Ka

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Như Qườỳnh

Như Qườỳnh

HẠNG

2

Số điểm 97.50%

Thời gian làm 00:02:41

Tường Vy

Tường Vy

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:43

Cao Nhật Đức Nguyễn

Cao Nhật Đức Nguyễn

HẠNG

3

Số điểm 97.50%

Thời gian làm 00:03:17

 • 04

  Từ Minh Phi

  Số điểm: 97.50%

  Thời gian làm: 00:04:48

 • 05

  An Haki

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 00:01:59

 • 06

  Linh Trúc

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 00:03:01

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan