Thể lệ Hội thi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2-2019

Thể lệ Hội thi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2-2019

207 10/05/2019

Phần thi trắc nghiệm trực tuyến cá nhân dành cho toàn bộ cán bộ, giảng viên, sinh viên.

Chủ đề: “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

a. Hình thức:

Thi theo hình thức cá nhân làm bài trắc nghiệm trực tuyến. Mỗi bài thi có 30 câu hỏi trắc nghiệm. Cá nhân tham gia bằng cách vào đường link thi trực tuyến do Ban tổ chức cung cấp cho các đơn vị sau khi ban hành kế hoạch. Tiến hành điền đầy đủ thông tin cá nhân theo yêu cầu và thực hiện bài thi trắc nghiệm.

b. Thời gian thi:

 Thời gian thi trắc nghiệm được tính từ 09 giờ ngày 11/05/2019  và kết thúc vào 17 giờ ngày 16/5/2019.

Cách tính kết quả: Mỗi người có thể tham gia 03 (ba) lần. Kết quả được tính cho cá nhân có đáp án chính xác cao nhất với thời gian làm bài nhanh nhất.

c. Nội dung kiến thức:

Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về: phòng-chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị…

Lịch sử, truyền thống, văn hóa dân tộc; Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh...


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

GIÁO VIÊN

Phan Trần Uyên Phương

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.