Kiến thức Cơ sở Kinh doanh_Phần 1

50 câu 35 phút

Trạng thái:

Kiểm tra kiến thức về cơ sở kinh doanh MAI HOÀNG & MINE

Số câu hỏi: 50 câu

Thời gian: 35 phút

Có thể chọn nhiều phương án cho 1 câu hỏi

Yêu cầu: Trả lời đúng 45/50

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hồ Ngọc Chung

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lee Thánh Thiện

Lee Thánh Thiện

HẠNG

2

Số điểm 64%

Lee Thánh Thiện

Lee Thánh Thiện

HẠNG

1

Số điểm 90%

Lee Thánh Thiện

Lee Thánh Thiện

HẠNG

3

Số điểm 62%

 • 04

  Lee Thánh Thiện

  Số điểm: 54%

 • 05

  Lee Thánh Thiện

  Số điểm: 50%

 • 06

  Lee Thánh Thiện

  Số điểm: 6%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan