Thể Lệ

Thể Lệ

126 27/08/2020

I. THỂ LỆ CUỘC THI

Thí sinh sẽ vào website của cuộc thi để đăng ký và trả lời bộ đề câu hỏi trắc nghiệm. Đường dẫn vào website sẽ được ban tổ chức thông báo đến các đơn vị sau khi nội dung câu hỏi được thông qua và hoàn thành việc tạo lập.

Mỗi thí sinh chỉ tham gia 1 lượt thi. Thí sinh trả lời 20 câu hỏi dạng trắc nghiệm với thời gian làm bài giới hạn là 20 phút, hệ thống sẽ lấy điểm số cao nhất dựa vào 2 tiêu chí là số câu trả lời đúng và thời gian hoàn thành bài thi. Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng 10 thí sinh có tỉ lệ điểm số cao nhất thời gian trả lời nhanh nhất trong toàn bộ các thí sinh dự thi.

Kết quả được công bố và xếp hạng trực tiếp trên hệ thống sau khi thí sinh kết thúc cuộc thi.

Sau khi hết thời gian tổ chức cuộc thi, Ban tổ chức sẽ thông báo kết thúc và dừng tiếp nhận đăng nhập mới đồng thời sẽ cập nhật danh sách thí sinh được hệ thống xếp hạng cao nhất để trao giải.

Giải thưởng sẽ được gửi đến đoàn viên tham gia dự thi qua bưu điện hoặc chuyển phát nhanh.

II. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC:

- Thành viên Ban Tổ chức tham gia soạn câu hỏi, thẩm định trong Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường không được tham gia thi.

- Trong quá trình tổ chức cuộc thi, nếu có những vấn đề phát sinh ngoài quy định của Thể lệ này, Ban Tổ chức sẽ quyết định, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Ban tổ chức căn cứ thể lệ và những nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có) để thống nhất việc chấm điểm, đánh giá thí sinh.

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký sử dụng một tài khoản và cung cấp đầy đủ, đúng các thông tin bắt buộc (Họ và tên đầy đủ; Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước, ngày tháng năm sinh; đơn vị công tác, số điện thoại; email).

- Không thi hộ, không sử dụng thông tin của người khác để đăng ký tham gia thi, nếu bị phát hiện sẽ bị hủy kết quả thi.

- Thí sinh có thể tham gia thi vào bất cứ thời gian nào trong khung giờ mà Ban tổ chức thông báo.

- Trong quá trình thi, Ban tổ chức không chịu trách nhiệm đối với lỗi kết nối do đường truyền mạng hoặc lỗi do thiết bị của người tham gia dự thi.

- Mọi trường hợp vi phạm thể lệ sẽ không được xem xét trao giải.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

GIÁO VIÊN

đoàn khối các cơ quan - doanh nghiệp Cụm 3

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

Bài viết liên quan