Quản Lý Thời Gian - Quản Lý Chất Lượng

24 câu Không giới hạn

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Study and Entertainment

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Đức Anh

Nguyễn Đức Anh

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:03:35

Study and Entertainment

Study and Entertainment

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:33

Nguyễn Đức Anh

Nguyễn Đức Anh

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:04:14

 • 04

  Study and Entertainment

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:13:20

 • 05

  Nguyễn Thế Nam

  Số điểm: 95.83%

  Thời gian làm: 00:03:28

 • 06

  Study and Entertainment

  Số điểm: 95.83%

  Thời gian làm: 00:04:15

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan