Quản lý thay đổi và cấu hình dự án

28 câu Không giới hạn

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Study and Entertainment

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hoàng Phi

Hoàng Phi

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:03:41

Study and Entertainment

Study and Entertainment

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:47

Study and Entertainment

Study and Entertainment

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:07:58

 • 04

  Nguyễn Đức Anh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:11:42

 • 05

  Nguyễn Thế Nam

  Số điểm: 96.43%

  Thời gian làm: 00:02:05

 • 06

  Study and Entertainment

  Số điểm: 96.43%

  Thời gian làm: 00:05:02

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan