Quản Lý Phát Triển - Quản Lý Rủi Ro

23 câu Không giới hạn

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Study and Entertainment

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thế Nam

Nguyễn Thế Nam

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:46

Hoàng Phi

Hoàng Phi

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:15

Nguyễn Đức Anh

Nguyễn Đức Anh

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:03:11

 • 04

  Nguyễn Đức Anh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:12:26

 • 05

  Hoàng Phi

  Số điểm: 95.65%

  Thời gian làm: 00:02:52

 • 06

  Hoàng Phi

  Số điểm: 91.30%

  Thời gian làm: 00:03:29

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan