Quản Lý Dự Án Phần Mềm

62 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Study and Entertainment

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ngô Minh Đức

Ngô Minh Đức

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:07

Lai Diễn Minh Vi

Lai Diễn Minh Vi

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:03

Ngô Minh Đức

Ngô Minh Đức

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:09

 • 04

  Lai Diễn Minh Vi

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:16

 • 05

  Study and Entertainment

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:11:43

 • 06

  Nguyễn Thế Nam

  Số điểm: 98.39%

  Thời gian làm: 00:04:40

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan