Câu Hỏi Ôn Tập Công Nghệ Phần Mềm

95 câu 30 phút

Trạng thái:

Câu Hỏi Ôn Tập Cuối Kì Môn Công Nghệ Phần Mềm.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hoàng Phi

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Phi Hoàng

Phi Hoàng

HẠNG

2

Số điểm 99.29%

Thời gian làm 00:00:00

Nguyễn Thế Nam

Nguyễn Thế Nam

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:13:32

Nguyễn Thế Nam

Nguyễn Thế Nam

HẠNG

3

Số điểm 98.95%

Thời gian làm 00:12:29

 • 04

  Study and Entertainment

  Số điểm: 98.94%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 05

  Hoàng Phi

  Số điểm: 98.58%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 06

  Khánh Ly

  Số điểm: 97.89%

  Thời gian làm: 00:09:20

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Minh Vũ Đức

haizzzzzz, khó quá thầy ơi, chơi thế em sống sao

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan