Thông báo bay

50 câu 60 phút

Trạng thái:

Thi thử

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Dinh Thi Nguyen

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Huy Bùi

Huy Bùi

HẠNG

2

Số điểm 94%

Thời gian làm 00:06:06

Gl

Gl

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:23:11

Gl

Gl

HẠNG

3

Số điểm 94%

Thời gian làm 00:07:12

 • 04

  Huy Bùi

  Số điểm: 94%

  Thời gian làm: 00:08:34

 • 05

  Gl

  Số điểm: 94%

  Thời gian làm: 00:10:15

 • 06

  Tinh Van Nguyen

  Số điểm: 94%

  Thời gian làm: 00:10:43

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan