Thông báo bay

50 câu 60 phút

Trạng thái:

Thi thử

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Dinh Thi Nguyen

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Son Pham

Son Pham

HẠNG

2

Số điểm 92%

Thời gian làm 00:30:06

Huy Bùi

Huy Bùi

HẠNG

1

Số điểm 94%

Thời gian làm 00:08:34

Huy Bùi

Huy Bùi

HẠNG

3

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:13:47

 • 04

  Huy Bùi

  Số điểm: 88%

  Thời gian làm: 00:08:45

 • 05

  Huy Bùi

  Số điểm: 88%

  Thời gian làm: 00:21:39

 • 06

  Huy Bùi

  Số điểm: 86%

  Thời gian làm: 00:06:57

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan