Thể lệ Hội thi

Thể lệ Hội thi

12/03/2021 Báo cáo

1. Thời gian mỗi đợt thi:

- Từ 09g00 ngày 09/4/2021 đến 17g00 ngày 11/4/2021.

2. Đăng ký và đăng nhập dự thi:

Thí sinh đăng ký, tạo tài khoản và tham gia dự thi thông qua đường dẫn tại trang fanpage Tuổi trẻ Đa Phước.

3. Nội dung và hình thức thi:

Ban tổ chức đưa ra 30 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi phụ liên quan đến Luật Thanh niên năm 2020 và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm có 04 đáp án (A, B, C, D), trong đó có 01 đáp án đúng.

Người dự thi truy cập vào đường dẫn, đăng ký tài khoản (nếu chưa có tài khoản), trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi phụ (dự đoán số người có đáp án đúng).

Thời gian làm bài tối đa 30 phút.

4. Xác định người đạt giải mỗi đợt thi:

- Người đạt giải là 08 người có số câu trả lời đúng nhiều nhất và dự đoán tổng số người có đáp án đúng chính xác nhất.

- Trường hợp nhiều người có số câu trả lời đúng bằng nhau thì người nào dự đoán tổng số người có đáp án đúng chính xác hơn sẽ xếp trên.

- Trường hợp nhiều người có số câu trả lời đúng bằng nhau và dự đoán tổng số người có đáp án đúng chính xác như nhau thì người nào có thời gian trả lời ngắn hơn hơn sẽ xếp trên.

- Trường hợp nhiều người có số câu trả lời đúng bằng nhau, dự đoán tổng số người có đáp án đúng chính xác như nhau và có thời gian trả lời bằng nhau thì người nào có thời điểm dự thi trước sẽ xếp trên.

- Trường hợp nhiều người bằng nhau về tất cả các tiêu chí trên, Thường trực Đoàn xã sẽ quyết định kết quả cuối cùng.

5. Giải thưởng:

a) Cá nhân:

Cá nhân đạt giải nhận giấy khen của Ban Thường vụ Đoàn xã kèm theo tiền thưởng:

01 giải Nhất:                   200.000 đồng

01 giải Nhì:                              150.000 đồng/giải

01 giải Ba:                      100.000 đồng/giải

05 giải Khuyến khích:    50.000 đồng/giải

b) Tập thể: 200.000 đồng.

BAN TỔ CHỨC

Xã đoàn Đa Phước

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.