Thể lệ

Thể lệ

05/08/2020 Báo cáo

Giải thưởng cuộc thi sẽ được trao cho bạn nào có đáp án đúng nhất cả hai phần thi:

- Phần trắc nghiệm: 10 câu.

- Phần tự luận: 02 câu.

Cuộc thi "Bạn đã đeo khẩu trang đúng chưa": Từ 07h00 ngày 07/8/2020 - 17h00 ngày 12/8/2020

Sau cuộc thi bạn nào đạt giải liên hệ nhận thưởng tại Văn phòng đoàn phường chậm nhất 30 ngày. Mọi thắc mắc về sau không giải quyết.

BAN TỔ CHỨC

Nguyễn Thanh Hoàng

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.