THỂ LỆ

THỂ LỆ

03/08/2020 Báo cáo

I. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN

1. Đối tượng: Đoàn viên, Hội viên thanh niên và nhân dân đang công tác, học tập và làm việc trên địa bàn Phường 2.

2. Thời gian: 

- Thời gian tổ chức: Từ ngày 30/8 - 31/10/2020

- Thời gian tổng kết khen thưởng: Dự kiến tháng 11/2020

II. NỘI DUNG CUỘC THI

- Cuộc thi được tổ chức trực tuyến, bằng hình thức 10 câu trắc nghiệm và 02 câu tự luận xoay quanh các nội dung sau:

+ Tìm hiểu về lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam;

+ Các kiến thức về truyền thống Phường 2 thành phố Tây Ninh;

+ Các văn bản chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp...

III. HÌNH THỨC DỰ THI

- Bước 1: Thí sinh vào dự thi tại địa chỉ: https://myaloha.vn/cuoc-thi/90-nam-tu-hao-truyen-thong-ve-vang-cua-doan-tncs-ho-chi-minh-2249

- Bước 2: Thí sinh điền đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân: Họ tên, nơi làm việc/học tập/nơi ở, đối tượng, số điện thoại liên lạc. Sau đó click chọn "Tiếp".

- Bước 3: Trả lời 10 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm và 02 câu tự, click chọn "Gửi" bài dự thi.

IV. QUY ĐỊNH KHÁC

1. Thí sinh phải tuân thủ thể lệ hội thi, tôn trọng quy định, sự điều hành và các quyết định của Ban Tổ chức trong suốt quá trình cuộc thi được tổ chức. Mọi thắc mắc về kết quả Hội thi phải có văn bản gửi về Ban tổ chức thông qua nguyenthanhhoangvip@gmail.com. Ban Tổ chức là cơ quan có thẩm quyền cao nhất giải quyết mọi thắc mắc, khiếu nại.

2. Mỗi thí sinh dự thi điền đầy đủ thông tin cá nhân theo yêu cầu và được tham gia dự thi nhiều lần.

3. Trong 01 đợt thi nếu thí sinh đạt nhiều giải thưởng chỉ tính 01 giải cao nhất. Trường hợp thí sinh đạt giải thưởng nhưng có thông tin cá nhân không rõ ràng, người khác thi hộ, Ban Tổ chức sẽ xem xét và hủy kết quả đó.

4. Thí sinh có thể tham gia dự thi bất cứ thời gian nào trong khung thời gian quy định của Ban Tổ chức.

5. Thí sinh phải là Đoàn viên, Hội viên thanh niên và người dân trên địa bàn phường.

6. Các thí sinh có thể tham gia phần thi của mình trên máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh có kết nối internet.

7. Trong quá trình tổ chức Hội thi, nếu gặp vấn đề phát sinh ngoài quy định thể lệ này, Ban Tổ chức sẽ chỉnh sửa, bổ sung nội dung cho phù hợp tình hình thực tiễn.BAN TỔ CHỨC

Nguyễn Thanh Hoàng

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.