Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ cho Khối Tiểu học 2019

Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ cho Khối Tiểu học 2019

119 23/09/2019

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ cho học sinh Khối Tiểu học huyện Bắc Tân Uyên.

1. Thời gian: Diễn ra trong 07 ngày, từ ngày 24/9/2019 đến hết ngày 30/9/2019.

2. Đối tượng - số lượng tham gia:

2.1. Đối tượng: là  học sinh Tiểu học đang sinh sống học tập làm việc và tham gia sinh hoạt các tổ chức Đội trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên.

2.2. Số lượng: Các Liên đội tham gia khoảng 40% học sinh/ 1 đơn vị

3. Nội dung - hình thức:

3.1. Nội dung:

- Tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ 2008.

- Tìm hiểu Nghị định 46/2016/NĐ-CP về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 

3.2. Hình thức:

- Hình thức thi trực tuyến, đề thi gồm 20 câu trắc nghiệm, theo dạng A,B,C,D.

- Mỗi thí sinh sẽ tạo tài khoản và đăng nhập vào trang

https://myaloha.vn/cuoc-thi/cuoc-thi-tim-hieu-luat-giao-thong-duong-bo-khoi-tieu-hoc-huyen-bac-tan-uyen-nam-2019-264 

 Trong thời gian tối đa là 10 phút các thi sinh trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi câu hỏi trả lời đúng sẽ được 1 điểm. Ban tổ chức sẽ chọn ra 05 thí sinh ở mỗi khối đối tượng có số điểm cao nhất và thời gian trả lời câu hỏi ngắn nhất để trao giải hàng tuần.

- Mỗi thí sinh chỉ được dùng một tài khoản Email duy nhất để dự thi.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

GIÁO VIÊN

Huyện đoàn Bắc Tân Uyên

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.