Kiểm tra 15p

1 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Tin học 11

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Huy Phan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Tấn Thịnh

Nguyễn Tấn Thịnh

HẠNG

2

Số điểm 0%

Huy Phan

Huy Phan

HẠNG

1

Số điểm 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan