Thông báo tổ chức cuộc thi

Thông báo tổ chức cuộc thi

280 06/08/2020

Nhấn vào đây để download tài liệu Bạn cần phải đăng nhập để download tài liệu.

CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG HP

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN

CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

 


Số 132 /TB-CĐCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Hải Phòng, ngày 05 tháng  8 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử 115 năm

 cấp nước Hải Phòng”

 

Căn cứ kế hoạch 89/KH-CNHP ngày 10/02/2020 của Công ty về việc tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao thiết thực chào mừng kỷ niệm 115 năm cấp nước Hải Phòng (1905 – 2020)

Căn cứ kế hoạch số 129/KH-CĐCT ngày 28/7/2020 của Công đoàn Công ty về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử 115 năm cấp nước Hải Phòng”.

Nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ công nhân viên Công ty về lịch sử 115 năm hình thành, xây dựng và phát triển của Công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng, sau một thời gian chuẩn bị, Công đoàn Công ty thông báo về việc tổ chức Cuộc thi như sau:

1. Đối tượng tham gia:

-        Toàn thể CBCNV đang công tác tại các đơn vị trong Công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng.

2. Điều kiện tham gia:

-        Người dự thi phải điền đầy đủ, chính xác thông tin của mình khi tham gia cuộc thi (ví dụ như họ tên, số điện thoại và đơn vị công tác).

-        Các điều kiện khác theo Thể lệ cuộc thi gửi kèm thông báo

3. Thời gian thi

-        Thời gian cuộc thi được diễn ra trong 8 tuần từ ngày 09/8 – 03/10/2020.

-        Cuộc thi tuần 1, bắt đầu từ: 09h00 ngày 09/8/2020 – 08h ngày15/8/2020.

          Kết thúc cuộc thi tuần 1, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục thông báo thời gian thi tiếp theo.

4.   Hình thức thi:

-        Thi trực tuyến thông qua website MyAloha (myahoha.vn/): đường dẫn (link) cuộc thi sẽ được thông báo và đăng trên trang Fanpage Công đoàn Công ty cấp nước Hải Phòng: (https://www.facebook.com/congdoancapnuochaiphong).

-        Cuộc thi được tổ chức theo từng tuần, mỗi tuần sẽ có đường link cuộc thi khác nhau.

-        Thể lệ, tài liệu tham khảo và văn bản hướng dẫn được đăng tải trên website cuộc thi và gửi qua zalo Công đoàn Công ty để các Công đoàn bộ phận chuyển tiếp đến đoàn viên đơn vị mình.

5.   Nội dung cuộc thi:

Gồm 10 câu hỏi về lịch sử phát triển của Công ty và Công đoàn Công ty qua các thời kỳ, trong đó:

-        09 câu thi trắc nghiệm (có 4 đáp án, chọn 1 đáp án đúng)

-        01 câu thi tự luận

6. Cơ cấu giải thưởng:

6.1.  Giải tuần:     Mỗi tuần sẽ có 4 giải thưởng cho các cá nhân tham gia dự thi

-   01 Giải nhất:               1.000.000đ

-   02 Giải nhì:                    700.000đ

-   03 Giải ba:                     500.000đ

-   05 Giải khuyến khích:    300.000đ

6.2.  Vòng chung kết: Sẽ có 4 giải thưởng cho các Công đoàn bộ phận

-   01 Giải nhất:               3.000.000đ

-   01 Giải nhì:                 2.000.000đ

-   01 Giải ba:                  1.000.000đ

-   05 Giải khuyến khích:    500.000đ

7.   Thông báo kết quả và trao thưởng:

-        Kết quả thi trắc nghiệm hàng tuần sẽ được công bố, cập nhật ngay sau khi có kết quả thi tuần trên bản tin thông báo cuộc thi và trên trang fanpage Công đoàn Công ty.

-        Kết quả vòng chung kết sẽ được thông báo bằng văn bản tới các công đoàn bộ phận sau khi Ban tổ chức tổng hợp kết quả của 8 tuần thi.

-        Việc trao thưởng cho cá nhân và công đoàn bộ phận đạt giải sẽ được tổ chức tại buổi tổng kết cuộc thi do Công đoàn Công ty tổ chức.

 

          Cuộc thi là một trong những hoạt động bổ ích, ý nghĩa giúp cán bộ đoàn viên và người lao động trong Công ty hiểu biết thêm về quá trình 115 năm hình thành, xây dựng và phát triển của Công ty. Để Cuộc thi diễn ra được thành công và thu hút được nhiều người dự thi qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi thiết thực chào mừng kỷ niệm 115 năm cấp nước Hải Phòng, Công đoàn Công ty đề nghị các Công đoàn bộ phận, tổ công đoàn triển khai thông báo, vận động đoàn viên đơn vị tích cực tham gia.

Đây là quyền lợi và cũng là trách nhiệm của mỗi đoàn viên công đoàn Công ty, việc tham gia cuộc thi sẽ là một trong những tiêu chí để bình xét các danh hiệu cá nhân và tập thể trong tổ chức công đoàn Công ty năm 2020.

 

Nơi nhận:

-    Đảng ủy, LĐCty, CĐNXD (để báo cáo);

-    Lãnh đạo đơn vị (để phối hợp thực hiện);

-    BCH CĐ, CTCĐ BP (để thực hiện);

-    Lưu.

TM. BCH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Vũ Xuân Thủy

 

 

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn