Liên hệ

Liên hệ

329 09/05/2019

Trường THPT Vĩnh Linh:

- Địa chỉ: đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Hồ Xá - huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

- Điện thoại: 0533820365

- Email: thptvinhlinhqt@quangtri.edu.vn


Liên hệ về cuộc thi:

 - cô Lê Thị Chí (trưởng ban): 0944188780

 - thầy Lê Anh Quang (kỷ thuật): 0913456077

 - thầy Trần Cảnh Tuấn (kỷ thuật): 0914644025

 hoặc liên hệ qua email: thptvinhlinhqt@quangtri.edu.vn

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn